Sandomierz zaprasza

Miasto powiatowe położone na siedmiu wzgórzach nad Wisłą na styku dwóch krain geograficznych: Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej, w odległości 85 km od Kielc i 15 km od Tarnobrzegu.

Wzmianki o Sandomierzu jako mieście sięgają XII w. w zapisach Kroniki Galla Anonima. Niegdyś siedziba książąt (Henryka Sandomierskiego, Bolesława Kędzierzawego, Leszka Białego, Bolesława Wstydliwego) i rezydencja królów (Kazimierza Sprawiedliwego). Jego początki sięgają X w. Rozwijał się jako ważna osada na szlaku handlowym do Krakowa i na wschód Europy. Był wielokrotnie niszczony przez najazdy tatarskie, potop szwedzki i wojska Rakoczego. Po rozbiorach Polski znalazł się w monarchii austriackiej, a po 1825 r. w Królestwie Polskim jako miasto nadgraniczne. W okresie dwudziestolecia międzywojennego był stolica Centralnego Okręgu Przemysłowego. Podczas II wojny ważny ośrodek ruchu partyzanckiego, przede wszystkim „Jędrusiów”. Dzisiaj to ważny ośrodek ruchu turystycznego.

Zapraszamy do Sandomierza – liczne atrakcje, historyczne zabytki, bogata baza hotelowa i gastronomiczna – zapewnią Państwu niezapomniane wspomnienia.

Brama Opatowska

 – fragment dawnych murów obronnych, jedna z czterech ocalałych bram wjazdowych do miasta. Ufundowana w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Ma 33 metry wysokości. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy.

Collegium Gostomianum

– wzniesione na początku XVII w. z fundacji Hieronima Gostomskiego, późnorenesansowe, zachowało pierwotny kształt architektoniczny i funkcję. Jest jedną z najstarszych szkół średnich w Polsce.

Dom Długosza

– zbudowany w 1476 r. z fundacji słynnego historyka Jana Długosza. Jeden z najlepiej zachowanych gotyckich domów mieszkalnych. Wewnątrz mieści bogate zbiory Muzeum Diecezjalnego. Muzeum posiada bardzo cenne zbiory z zakresu malarstwa, rzeźby sakralnej, tkaniny, drobnej plastyki oraz elementów wystroju architektonicznego, jak również sztuki zdobniczej, ceramiki, kolekcji mebli, numizmatyki i archeologii.

Góry Pieprzowe

 – jest to najstarszy górotwór widoczny na ziemiach Polski, zbudowany przez łupki środkowo-kambryjskie, które są widoczne jako wychodnia pokryta utworami czwartorzędowymi. Wiek ich obliczany jest na około 500 milionów lat. Na terenie Gór Pieprzowych znajduje się 18-hektarowy rezerwat przyrody z dwunastoma gatunkami dzikiej róży, stanowiący unikalne w skali europejskiej naturalne rosarium. Teren rezerwatu posiada urozmaiconą rzeźbę, jest silnie pofałdowany i porozcinany licznymi wąwozami. Swoją nazwę Góry zawdzięczają odsłonięciom szaroczarnych i ciemnopopielatych łupków ilastych przypominających kolorem pieprz. Najwyższe wzniesienie znajduje się na wysokości 201 m n.p.m.

Kamienica Oleśnickich

 – w obecnej postaci pochodzi z XVIII wieku. W kamienicy tej w 1570 roku przedstawiciele polskich luteran, kalwinów i braci czeskich zawarli „zgodę” i opracowali obowiązujący katechizm. Z dziedzińca tej kamienicy jest wejście do Podziemnej Trasy Turystycznej.

Katedra

 – wzniesiona w XIV w., gotycka, zachowała pierwotny układ przestrzenny i bogatą dekorację rzeźbiarską we wnętrzu. Bazylika Katedralna wzniesiona została w miejscu pierwotniej romańskiej kolegiaty, która w 1818 roku otrzymała godność Katedry. Na ścianach naw widnieje zespół 16 obrazów, z których 12 tworzy cykl tzw. „Kalendarium”, natomiast cztery obrazy pod chórem przedstawiają sceny z historii Sandomierza.

Kościół św. Ducha 

– wzniesiony w XIV wieku. Wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Jest jednym z najstarszych obiektów instytucji dobroczynnych w Polsce.

Kościół św. Jakuba

– zbudowany w 1226 r., późnoromański, zachował typowy układ przestrzenny budowli klasztornej. Jest najstarszym i najcenniejszym zabytkiem Sandomierza, jednocześnie jest to jeden z pierwszych w Polsce kościołów wzniesionych z cegły, zaliczany do wąskiej grupy zabytków najwyższej klasy. Na uwagę zasługuje późnoromańska dekoracja ceramiczna elewacji, a zwłaszcza portal północny, zaliczany do najpiękniejszych portali ceramicznych w kraju.

Kościół św. Józefa

 – zespół dawnego klasztoru Reformatów zbudowany w XVII wieku. Jest to najmłodszy zabytek Sandomierza. Do osobliwości kościoła należą zmumifikowane zwłoki Teresy Morsztynówny, spoczywające w oszklonej trumnie w podziemiach kościoła.

Kościół św. Michała i dawny klasztor Benedyktynek

 – zbudowany na przełomie XVII i XVII wieku. Zespół pobenedyktyński jest znakomitym przykładem sztuki barokowej architektury klasztornej w Polsce. Od 1903 roku mieści się tutaj Wyższe Seminarium Duchowne. Kamienne portale i szczyty zwieńczone posągami tworzą bogatą architekturę budowli.

Kościół św. Pawła

 – powstał w XV / XVII w., posiada bogatą dekorację sztukatorską i barokowe wyposażenie we wnętrzu. Kościół ufundowany został w 1226 roku przez biskupa Iwona Odrowąża. Pierwotnie była to drewniana świątynia, na miejscu której w wieku XV wzniesiono obecną, gotycką budowlę.

Podziemna Trasa Turystyczna

 – podziemne składy kupieckie z XV-XVII wieku ciągnące się pod kamieniczkami w Rynku. Trasa Podziemna ma długość około pół kilometra. Najgłębszy poziom sięga 12 metrów pod ziemią. W skład trasy wchodzą 34 komory.

Ratusz

 – jeden z najpiękniejszych ratuszy renesansowych w Polsce. Ufundowany w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego. Na ścianie południowej ratusza znajduje się zegar słoneczny wykonany w technice sgraffito. W ratuszu mieści się oddział Muzeum Okręgowego.

Spichlerz

 – Jest to jedyny zachowany do naszych czasów spichlerz sandomierski. Znajduje się w pobliżu skarpy wiślanej, w dolinie rzeki Wisły. Zbudowany w XVII w.

Synagoga

 – powstała w XVII / XVIII w. Sandomierska gmina żydowska należała w średniowieczu do największych i najważniejszych w Małopolsce. Obecnie archiwum miejskie.

Wąwóz Królowej Jadwigi

 – Położony w południowo -zachodniej części miasta. Początek wąwozu znajduję się w pobliżu kościoła św.Pawła na Wzgórzu Świętopawelskim. Jest to rozległy wąwóz lessowy, powstał w wyniku erozji wodnej. Jego długość wynosi około 500 metrów. Maksymalna wysokość u jego wylotu wynosi ponad 10m  i tam ściany wąwozu są najbardziej strome. Zbocza wąwozu porastają drzewa liściaste.

Zamek

 – wzniesiony w XIV w., na miejscu dawnego grodu, później przebudowany. Jest w swojej obecnej postaci wyrazem przemian i nawarstwień historycznych – obecnie siedziba Muzeum Okręgowego. Dawniej zamek składał się z czterech skrzydeł. W 1656 roku został wysadzony w powietrze przez wycofujących się z miasta Szwedów. Ocalało jedynie skrzydło zachodnie. Na dziedzińcu zamkowym zachowała się stara studnia, a pod powierzchnią fundamenty kazimierzowskiego zamku.

Zbrojownia rycerska

  – miejsce chętnie odwiedzane przez młodzież szkolną. Można tam przymierzyć zbroję, zobaczyć jak wygląda broń z bliska. Zbrojownia czynna w sezonie.

Żegluga śródlądowa na Wiśle

 – rejsy spacerowe. Podczas rejsu odsłania się panorama Sandomierza – miasta położonego na wysokiej skarpie. Bardzo atrakcyjny jest dwugodzinny rejs w górę rzeki z postojem w znakomitym miejscu widokowym, gdzie można zapalić ognisko lub urządzić grilla. Niezapomniane wrażenie pozostawi kontakt z przyrodą i sprawi że zachód ten będzie się wspominać długo po wyjeździe z Sandomierza. Niezwykłą atrakcją jest całodzienny rejs do Annopola lub Baranowa Sandomierskiego. W czasie rejsu przewodnik przybliża historię mijanych miejsc. Można odpocząć przy grillu urządzonym na pokładzie statku.

Rycerstwo Sandomierskie

 – Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej powstała formalnie w 1994 roku jako jedna z sekcji Ludowego Klubu Sportowego „Sandomierz”. Organizuje samodzielne imprezy plenerowo-historyczne, uczestniczy w oficjalnych uroczystościach, rocznicach, jubileuszach, festynach, festiwalach itp. Rycerstwo Sandomierskie zaprasza na weekendowe pokazy i występy na Starym Mieście w Sandomierzu.. W ofercie pokaz tańców dworskich, inscenizacja napadów tatarów, pokaz sztuki walki rycerskiej, strzelanie z łuku historycznego i kuszy, parady i przemarsze różnych formacji wojsk dawnych, pokazy artylerii od XV do XVII wieku, średniowieczny wymiar sprawiedliwości (katownie, sale tortur),  reprezentacyjne zmiany warty przy ratuszu.