Sale i sprzęt

Dostępny mobilny sprzęt audiowizualny:

  • Rzutnik multimedialny – 3 szt.
  • Flipchart mobilny – 3 szt.
  • Ekran do projekcji przednich – 3 szt. (200cm, 180cm, 150 cm szer.)
  • Ekran ramowy do projekcji tylnej – 2 szt. (24/18 – 240×180 cm oraz 30/23 – 300×230 cm)
  • VGA Splitter – rozdzielacz sygnału VGA na dwa rzutniki

Sala bankietowo – konferencyjna
(Sala Bankietowa)

Sala konferencyjno – wystawiennicza
(Sala Rycerska)

Apartamenty dworskie

Sala VIP

Winiarnia