Hotel Ossoliński***

Projektowany budynek hotelu „Ossoliński***” to obiekt wolnostojący o czterech kondygnacjach nadziemnych (przyziemie, parter, I piętro i poddasze i jednej podziemnej – pełne podpiwniczenie).

Elewacja wschodnia budynku na niewielkiej długości przylega do budynku garażu istniejącego na sąsiedniej działce.

Zamierzenie inwestycyjne polega na odbudowie rozebranego w lutym 2019r. z uwagi na zły stan techniczny budynku głównego z 1877r. oraz jego rozbudowie o skrzydła wschodnie i zachodnie.

 • Przeznaczenie budynku to funkcja hotelowa i gastronomiczna. Trzy najwyższe kondygnacje przeznaczone są pod część hotelową z recepcją, w jej obrębie zaprojektowano 37 pokoi hotelowych jedno-, dwu- i trzy-osobowych – łącznie zapewniających nocleg dla maksymalnie 78 osób .Na poddaszu zaprojektowano kotłownię gazową (2 kotły po 120kW). W kondygnacji przyziemia zaprojektowano restaurację z winiarnią o łącznej powierzchni 325m2 wraz z zespołem WC, zapleczem kuchennym i magazynowym, chłodnią i mrożnią, stację uzdatniania wody oraz pralnię. W podpiwniczeniu (kondygnacji -1) zaprojektowano salę konferencyjno-bankietową z zapleczem gastro o łącznej powierzchni 279m2 na max. 200 osób, toaletami dla gości, strefę wellness z jacuzzi i sauną, pomieszczenia socjalne pracowników, wentylatornię, rozdzielnię elektryczną i magazyny oraz drugą chłodnię.
 • W zakresie odbudowy zabytkowego obiektu z 1877r. oparto się na wykonanej w maju 2018r przez biuro projektowe „Dworaczyk-Architektura” z Tarnobrzega inwentaryzacji konserwatorskiej przedmiotowego budynku oraz na uproszczonym projekcie budowlanym (zawierającym elewacje) autorstwa mgr inż. Mateusza Paciura, uzgodnionym pozytywnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Sandomierzu decyzją z dnia 21.01.2020r. Wzięto pod uwagę także zalecenia konserwatorskie wyrażone w opinii opracowanej na potrzeby niniejszego projektu w grudniu 2019roku przez prof. dr hab. inż. arch. Marka Kowickiego oraz prof. dr hab. inż. arch. Tomasza Węcławowicza z Krakowa – rzeczoznawcy z listy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • Budynek zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej monolitycznej w części do wysokości kondygnacji parteru. Powyżej jest to konstrukcja szkieletowa oparta na żelbetowych słupach i trzpieniach w ścianach z wypełnieniem ścian z pustaka ceramicznego drobnowymiarowego. Budynek przekryto dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci wynoszącym od 24 do 31°, z lukarnami i naczółkami w bryle dachu budynku głównego. Dach zaprojektowano o konstrukcji drewnianej krokwiowo – kleszczowej z płatwiami pośrednimi stalowymi i stolcami. Dach kryty będzie blachą tytan-cynk łączoną na rąbek stojący. Nad skrzydłem zachodnim zaprojektowano stropodach z tarasem w celu zapewnienia odpowiedniej skali zabudowy od strony ul. Zamkowej (obniżenie wysokości pierwszej linii elewacji). Taras zaprojektowany wyłącznie dla gości hotelu będzie pełnił funkcję rekreacyjno-widokową.
 • W budynku zaprojektowano dwie klatki schodowe przebiegające przez wszystkie kondygnacje. Przy głównej centralnie usytuowanej klatce schodowej zaprojektowano też windę osobową łączącą wszystkie kondygnacje budynku, zaś w części gastronomicznej dwie windy towarowe na potrzeby dostaw towarów i obsługi zaplecza restauracji oraz zaplecza sali konferencyjno-bankietowej.
 • Główne wejście do części hotelowej usytuowano na parterze, zaś główne wejście do restauracji na kondygnacji przyziemia dostępnej bezpośrednio z poziomu terenu południowej części działki.
 • Budynek wyposażono we wszystkie instalacje wewnętrzne niezbędne do jego funkcjonowania tj. gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i opadowej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, teletechniczną i wentylacji mechanicznej, a w niektórych strefach także klimatyzacji.

PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:

 • powierzchnia zabudowy – 611,82 m2
 • kubatura budynku – 11 870,0 m3
 • powierzchnia użytkowa budynku – 2348,69 m2
 • w tym na poszczególnych kondygnacjach:
  – podpiwniczenie (kond. -1) – 565,46 m2
  – przyziemie – 571,77 m2
  – parter – 462,86 m2
  – piętro I – 464,37 m2
  – poddasze – 320,23 m2
 • powierzchnia całkowita – 3 275,37 m2
 • wysokość budynku – 12,5 m
 • ilość kondygnacji nadziemne/podziemne – 4/1